కార్బన్ బ్లాక్ గ్రౌండింగ్ సామగ్రి

  • Carbon Black Grinding Equipment

    కార్బన్ బ్లాక్ గ్రౌండింగ్ సామగ్రి

    బకెట్ ఎలివేటర్ యొక్క చర్య కింద, దవడ క్రషర్ ద్వారా పదార్థం నిల్వ బిన్కు పంపబడింది, విద్యుదయస్కాంత వైబ్రేటింగ్ ఫీడర్ ద్వారా పదార్థాన్ని సమానంగా మరియు క్రమంగా రేమండ్ మిల్లుకు గ్రౌండింగ్ కోసం పంపిణీ చేస్తుంది, బ్లోవర్ చర్య కింద గ్రౌండింగ్ పౌడర్ సార్టింగ్ విశ్లేషణను దెబ్బతీసిన తరువాత యంత్రం, పైప్లైన్ నుండి పెద్ద తుఫాను వరకు పదార్థాన్ని వేరుచేసిన తరువాత, పొడిని సేకరించడానికి, తరువాత నోటిని విడుదల చేసే ఉత్పత్తిలో, కార్బన్ బ్లాక్ యొక్క గ్రౌండింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి.